Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.,
detašované pracoviště Brno
Vybrané katalogy

Dětský folklor

Databáze zápisů dětského folkloru (říkadla, rozpočítadla, hry, hádanky ad.) z Moravy a Slezska, výjimečně z Čech a ze Slovenska, zapsané od 50. let 20. století.

Korespondence

Databáze korespondence vztahující se k činnosti Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, Státního ústavu pro lidovou píseň a dalších následnických institucí předcházejících vzniku brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR.

O katalogu korespondence

O katalogu korespondence

Sbírkové a dokumentační fondy brněnského pracoviště EÚ AV ČR – fond korespondence

Odpovědný pracovník: PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.
Spolupráce: Mgr. Ondřej Volčík

Zpracováno v rámci projektu Strategie AV 21, program Paměť v digitálním věku,
podprogram Digital Humanities

– zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku


Fond korespondence na brněnském pracovišti je významným pramenem k dějinám folkloristiky a etnologie nejen v českých zemích. Zdroj obsahuje korespondenci související s historií a činností brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR coby nástupnické instituce dřívějšího Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku (fungujícího v rámci podniku Das Volklied in Österreich) a pozdějšího Státního ústavu pro lidovou píseň. Jeho součástí je nejen korespondence spojená přímo se všemi předchůdci současného pracoviště, ale i korespondence starší (např. korespondence související s přípravou Národopisné výstavy českoslovanské konané v Praze 1895). Jednou z nejdůležitějších částí fondu je korespondence významných osobností české folkloristiky.

Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
pracoviště Brno – knihovna
Veveří 97, 602 00 Brno

Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
Lucie Uhlíková (uhlikova(zavináč)seznam.cz)

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. pracoviště Brno

+1 222 333 2132

Veveří 97, 602 00 Brno

+420 532 290 266

stoncrova@email.cz